Лекари от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ извършват профилактични прегледи на деца, лишени от родителски грижи

 


Лекари от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ извършват профилактични кардиологични прегледи на деца и младежи, лишени от родителски грижи. Инициативата е част от благотворителната програма на болницата, която ежегодно провежда кампании в помощ на обществото и уязвимите групи.

Инициативата е с подкрепата на заместник-кмета на Столичната община Албена Атанасова в направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“.

В дните преди Коледа медиците посещават децата, настанени в центрове от семеен тип и провеждат пълен кардиологичен преглед. Целта е да се помогне за профилактиката, диагностиката и лечението в случай на необходимост.

Благотворителната акция започна на 10.12.22 г.  и ще продължи на 16 и 17 декември 2022 г. На 16.12.22 г. лекарите ще посетят Център за настаняване от семеен тип "Иван Вазов", с адрес: ж.к. "Надежда", ул. "Жорж Дантон" № 54.  На 17.12.22 г. прегледите ще се проведат в Център за настаняване от семеен тип "Паисий Хилендарски", адрес: ж.к. "Люлин", ул. "Крим" № 30 – 30а.

До момента са прегледани 9 деца на възраст от 13 до 17 години, сред тях 3 момичета и 6 момчета.

“За радост всички са здрави. Отначало бяха притеснени, след това си поговорихме за техните желания. Показаха ни рисунките си, споделиха мечтите си. Прекрасни деца, грижовни възпитателки!” – разказа д-р Незабравка Чилингирова и медицинската сестра Румяна Младенова от Клиниката по кардиология на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“. Заедно с медицинското оборудване, необходимо за прегледите, медиците занесоха и торба пълна с лакомства, за да зарадват младежите от Центъра.

Очаква се да бъдат прегледани общо около 50 – 60 деца.

 

16.12.2022