Лекари и преподаватели обсъдиха възможностите за развитие на общинското здравеопазване


„Възможности за подобряване и развитие на столичното общинско здравеопазване" бе темата на Кръгла маса, която се проведе днес в София с участието на десетки лекари и представители на медицинския академичен свят. Събитието бе организирано от Столична община, Факултета по обществено здраве, проф. д-р Цекомир Воденичаров, д.м.н. и Центъра за иновации и методология на общественото здраве в Европейския регион. 

Поздравления към участниците и инициаторите на дискусията поднесоха зам.-министърът на здравеопазването Катя Ивкова и председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров.

На форума свои презентации изнесоха проф. д-р Е. Шипковенска, директорът на общинската Университетска Първа МБАЛ проф. д-р Ц. Димитров, проф. д-р А. Велкова,  доц. д-р Н. Джафер, д-р Д. Пенчев и проф. д-р Р. Златанова-Великова. Обсъдени бяха глобалните тенденции за опазване на общественото здраве, ефективното приложение на общинското здравеопазване, стратегиите за промоция на здраве и превенцията на социалнозначимите заболявания в градска среда. Развита бе и темата за управление на общественото здраве в условия на пандемия.

Председателят на здравната комисия към Столичния общински съвет д-р Антон Койчев запозна присъстващите с направените през последните години инвестиции в общинските заведения за болнична и доболнична медицинска помощ.

Всеобщо бе мнението на лектори и участници за важната роля на общинското здравеопазване, недостатъчния медицински персонал в национален план, както и за непълното финансиране на част от медицинските дейности, които се извършват в общинските ДКЦ-та и болници.

Модератори на Кръглата маса бяха зам.-кметът на София по финанси и здравеопазване Дончо Барбалов и проф. Добриана Сиджимова, ръководител Катедра по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт в ДЕОС. 


 


29.03.2023