Кметът на София Васил Терзиев настоява за нов модел на работа по ремонтите в града и силен синхрон между експлоатационните дружества и Капиталовата програма на общината

Терзиев предлага и система за информиране на постъпилите инвестиционни предложения чрез дигитална платформа за осигуряване на допълнителна прозрачност в градското планиране

​​Необходимо е да се синхронизира извършването на ремонтни дейности в града както на всички експлоатационни дружества в София, така и с Капиталовата програма, изпълнявана от Столичната община. Информацията следва в кратък срок да бъде свързана с нова дигитална платформа, обвързана с данните от комуналните дружества и Столичната община и насочването ѝ в система за информиране на гражданите. Тази идея представи кметът на София Васил Терзиев на среща днес с експлоатационните дружества, която се проведе в Столичната община.

На срещата присъстваха ръководители и представители на дружествата „Софийска вода“ АД, „Топлофикация“ АД, „Електроразпределителни мрежи-Запад“ ЕАД, „Овергаз“ и представители на други компании, предоставящи комунални услуги, както и зам.-кметът по строителство Иван Матов и главният архитект на София арх. Здравко Здравков.

Васил Терзиев посочи, че е изключително важно навременното информиране на гражданите, които се нуждаят да знаят къде предстои да започне ремонт. Тази информация е необходима предварително да бъде ясна, достъпна на единна платформа и предоставена от всички дружества, за да не се допуска и разкопаване на улици или тротоари, които са били обновени.
Според дружествата липсва дългосрочно планиране по отношение на Капиталовата програма на общината, на проектната готовност за работа, както и наличието на инженерна инфраструктура в голяма част от кварталите, предмет на инвестиционна активност.

Арх. Здравко Здравков посочи, че е важно да се координира дейността по изготвянето на Капиталовата програма. За целта е нужно дружествата да поемат ангажимент всяка година да предават информация за планираните ремонти към Столичната община, така че дейностите по строителството да бъдат взаимно координирани и интегрирани в ГИС базираната платформа на Столичната община преди изготвянето на капиталовата програма и бюджета на общината. В тази връзка ще може да се направи и необходимата приоритизация на проектите както на Столична община, така и на експлоатационните дружества.

По предложение на кмета на София ще се създаде система за информиране на всички инвестиционни предложения чрез дигитална платформа. Данните ще се картират и ще бъдат достъпни за районни администрации, дружества, граждани. Важно е да има добра координация и прозрачност, посочи кметът.

Дългосрочното планиране на капиталовите инвестиции е възможно да се направят за 5 – 8 години, обясни заместник-кметът по направление строителство Иван Матов.

Очакват се предложенията на районните кметове за изграждане и ремонт на тротоари в отделните райони до края на годината, информира инж. Емилиян Георгиев, началник-отдел „Поддръжка на уличната мрежа“ към направление „Обществено строителство“ на общината. Във връзка с работата на терен и за да не се допусне забавяне, е много е важно дружествата да осигурят техни представители на терен при започване и реализация за всеки обект. Често изходните данни за инфраструктурата на различни експлоатационни дружества не е актуална и това води до промени при строителните работи и процеси в хода на реализация по обектите. Необходимо е дружествата да съдействат с екипи, информация и оперативни действия при аварийни повреди, апелираха също от направление „Обществено строителство“.

Извършването на качествени строителни дейности и спазването на сроковете на работа за изпълнение и завършване на обектите са изключително важни, настояха експертите на Столичната община и заявиха, че няма да се допускат компромиси с качеството и контрола.

28.02.2024