Кметът Васил Терзиев подписа декларация на европейските кметове в Брюксел

Кметът на София Васил Терзиев участва в работни срещи в Брюксел за върховенство на правото и среща на тема: “Европейска политика на бъдещето”. В резултат от работната инициативата бе приета и подписана Брюкселска декларация на европейските кметове на 24 януари 2024 г.

В документа градоначалниците на европейските столици отправят призив към европейските институции за амбициозна и ефективна европейска политика за градовете по време на мандата на Европейския парламент в периода 2024 – 2029 г.
Представителите на европейските институции и кметове на столици обсъдиха добри практики, проблеми и предизвикателства, с които се сблъскват в работата си при прилагането на принципите на правовата държава на местно ниво и връзката с националните власти и Европейската комисия.
В декларацията, която подписаха, кметовете призовават към по-активно включване на местните власти в развитието на европейските политики, законодателство, програми и финансиране, и очертават приоритети и препоръки към мандата 2024 – 2029 г.

Основните препоръки към новия Европейски парламент са за систематичен и по-структуриран диалог и участие на градовете на европейско ниво, по-добра интеграция и координация на въпросите, свързани с градовете, насочено конкретно към европейско законодателство и по-достъпно за тях европейско финансиране.

Новият европейски Баухаус e важен подход за развитието на достъпни, приобщаващи, устойчиви и уютни  жилищни пространства в градовете и столичните райони.

"Призоваваме за амбициозна европейска градска политика, основана на по-структуриран, обвързващ диалог между Европейски институции и градове, за по-ефективна интеграция на градското, столичното и териториалното измерение във всички съответни европейски политики, за устойчив модел и за по-голямото участие на градовете и местните власти в развитието на европейското управление, регулация, програми и финансиране" – се посочва също в декларацията.

Кметовете настояват за стимулиране на развитието на метрополиите, включващи градски и селски райони, както и създаване на нов устойчив модел, който включва подходящи индикатори и позволява прехода към справедливи, продуктивни и зелени градове.

Декларацията ще бъде предоставена на Европейската комисия с призив за отворен диалог и сътрудничество между ЕК и местните власти, за да бъдат включени в Годишния доклад на Комисията за правовата държава и да получават пряко финансиране от ЕС чрез мрежи като „Пакт за свободни градове“.

30.01.2024