Иван Матов е назначен за зам.-кмет „Обществено строителство“ в Столичната община
25.01.2024