Затваря се за реконструкция участък от ул. „Емилиян Станев“

От 17.08.2023 г. започва реконструкцията на ул. „Емилиян Станев“ в участъка от бул. “Тодор Каблешков“ до ул. “Доктор Борис Вълчев“. Улицата е включена в Програмата на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова за изграждане на улици в кварталите на София.

"Изпълнението на строително монтажните работи ще бъде извършено на 8 етапа с пълно затваряне на предвидените за ремонт участъци и осигуряване на обходни маршрути. Първият етап включва участъка на ул. “Емилиян Станев“ от бул. “Тодор Каблешков“ до ул. „Акад. Вера Мутафчиева“ в  район "Триадица", а вторият етап включва участъка между ул. „Акад. Вера Мутафчиева“ до ул. „Вили Казасян“. Изпълнението на двата участъка  ще започне едновременно на 17 август." Това каза зам.-кметът на Столичната община Ангел Джоргов.

Проектът е съобразен с  котите на подходите към прилежащите имоти.

В участъка от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Акад. Вера Мутафчиева“ се предвижда запазване на съществуващата ширина на платното за движение, която е 10,30 метра, и строителните дейности включват полагане на нови асфалтови пластове.

В останалата част от разглеждания участък е предвидено разширение на улицата по регулация, изграждане на платно за движение с ширина 7 метра и двустранни тротоарни платна с ширина от 2 до 3 метра.

Тротоарите  ще бъдат изградени  от пясъчен асфалтобетон. На местата на пешеходните пресичания в кръстовищата са предвидени тактилни плочи и понижение на бордюрите до нивото на  асфалтовата настилка за облекчаване на придвижването на лица в неравностойно положение.

Проектът предвижда изпълнение на ново улично осветление, реконструкция на електро-, телекомуникационни и газоразпределителната мрежи.

14.08.2023