Започна доизграждане на канализационната мрежа за квартал „Бенковски”, район „Сердика“

На 12 декември 2022 г. в столичния район „Сердика“ се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителни дейности по доизграждане на канализационната мрежа в кв. „Бенковски“. Събитието се провежда в изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

На събитието присъстваха инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет, направление „Обществено строителство“ в Столична община, инж. Петър Костов – директор на дирекция „Строителство“ в Столична община, инж. Тодор Кръстев – кмет на район „Сердика”, инж. Никола Онов – гл. инж. на район „Сердика“, членове на екипа за управление на проекта, представители на фирми изпълнители, граждани и медии.

Общата дължината на изграждащата се разделна канализационна система ще бъде 2768 м, в това число: битови канализационни колектори – 2694 м и дъждовни канализационни колектори - 74 м. Реализирането на обекта е от изключителна важност за намаляване на наводненията в района. Предвидените строителни дейности включват следните улици: клон 59 по ул. „Наука“, клон 61 по ул. „Стария кладенец“, клон 62 по ул. „Горна махала“, клон 63 по ул. „Яшарица“, клон 65 по ул. „Родно село“, клон 64 по ул. „Родна песен“, клон 68 по ул. „Яшарица“, клон 66 по ул. „Родолюбие“, клон 67 по ул. „Родна песен“, клон 68 и клон 66 по ул. „Напредък“, кл. 66 – пресичане на ул. „Лазар Михайлов“, клон 55 и клон 57 по ул. „Селска поляна“, клон 55 по ул. „Долна махала“, клон 55, клон 56 и клон 57 по ул. „Долна махала“ и ул. „Глас народен“, клон 54 по ул. „Глас народен“ и клон 53 по ул. „Геле Китов“. След приключване на строителството към канализационната мрежа ще бъдат присъединени 678 еквивалент жители.

Общата стойност на обект квартал „Бенковски“ е 3 816 000,00 лв. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

13.12.2022