Започват годишните обработки срещу насекоми, кърлежи и гризачи на тревните площи

Започват задължителните годишни обработки на тревните площи срещу насекоми, кърлежи и гризачи върху общински зелени площи: паркове, градини и междублокови пространства. Столичната община е създала необходимата организация за извършване на възможно най-ранни дезинсекционни обработки на нейната територията.
Всяка година Столичната регионална здравна инспекция прави предписание към Столична община за задължителните през годината видове обработки, като с оглед качествено и ефективно третиране всеки административен район актуализира общинските площи за обработка.

Предвид метеорологичните условия и ранното затопляне графиците за предстоящите обработките срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи са предвидени да започнат по-рано тази година. Предстои и допълнително третиране след няколко месеца, за което гражданите ще бъдат надлежно уведомени.

Екипите са в готовност да стартират дейностите на територията на Столичната община:
- на 20.03.2024 г. – започват обработките по парковете, като се стартира с Южен парк-3 и поетапно ще бъдат обработени всички останали паркове срещу ларви на комари по водоемите;
- на 21.03.2024 г. – започват обработките в районите "Витоша" и "Панчарево", както и в гробищните паркове и транспортни обекти, поетапно ще бъдат обработени всички останали райони срещу ларви на комари по водоемите;
- на 25.03.2024 г. – започват обработките срещу кърлежи на общинските тревни площи – стартира се в районите "Подуяне", "Оборище" и "Средец", както и във всички паркове;
- на 11.04.2024 г. – започват вторите обработки срещу ларви на комари и обработка срещу гризачи;
- на 15.04.2024 г. – започват вторите обработки срещу ларви на комари и обработка срещу гризачи във всички паркове.

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа, като графиците за изпълнение са валидни при благоприятни климатични условия и при ниско окосена трева. Косенето на тревата е задължение на Столичната община. При дъжд, мъгла или други неподходящи метеорологични условия третирането ще бъде отложено.
Третираните терени се обозначават предварително с табели за вида обработка – използван препарат, карантинен период, фирма изпълнител и телефон за контакт.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и тези участъци ще бъдат допълнително третирани.
Общински зелени площи се обработват по възлагане от Столичната община и се контролират от дирекция „Зелена система“ или районните администрации. Специализираният контрол ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

Приложено може да видите графиците на обработките срещу различни вредители в районите, парковете и транспортните обекти.

Графици за обработка на паркове и градини
Графици за обработка на райони
Графици за обработка на транспортни зони и гробища

20.03.2024