Заключително събитие по проект „Активна зелена Европа“

На 12 април 2024 г. в Софийската лаборатория за иновации/SofiaLab, Фондация „Екологичен манифест – МанЕко“, със съдействието на Столична община, проведе заключително събитие по проект „Активна зелена Европа“.

Проектът се фокусира върху привличането на институционални партньори, които да съдействат за създаването и провеждането на регулярна и устойчива дейност, осигуряваща обучения по темата за климатичните промени в образователните институции.

По време на събитието бяха представени резултатите от проекта и последните образователни дейности на Фондация „Екологичен манифест –МанЕко“. На вниманието на директори и учители от столични училища, както и на представители на Институт Отворено общество – София, УНИЦЕФ България, Асоциация за развитие на София, Клийнтех България, ОRION GRID и Wind Of Change бе показан и иновативният образователен подход „Климатична фреска“, целящ да подготви деца и младежи за връзката между човешките дейности, климатичните промени и последиците от тях. Срещата приключи с дискусия с предложения за мултиплициране на образователните дейности.

12.04.2024