До 31 март е забранено влизането на ППС по ул. „Елена Снежина“ и по ул. ул. „Маестро Г. Атанасов“

От 02.02.2024 г. до 31.03.2024 г. (включително) остава забраната за влизане на пътните превозни средства (ППС) по ул. „Eлена Снежина“ между ул. „Ген. Ковачев“ и ул. „Маестро Г. Атанасов“, по ул. „Маестро Г. Атанасов“ между ул. „Елена Снежина“ и ул. „Ген. Ковачев“ с изключение на ППС, които са собственост на лица, живеещи в зоната, за която е въведена забраната, както и за ППС, които обслужват по утвърден график обекти в сигнализираните пътни участъци.

05.03.2024