Движение във връзка със събитие в СГХГ

 

Във връзка със събитие в СГХГ се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- От 08:00 до 15:00 часа на 14.12.2022 г. на ул. „Кн. Александър I“, пред Софийска градска художествена галерия с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието – 5 (пет) паркоместа.

- От 08:30 до 14:30 часа на 14.12.2022 г. на пл. „Кн. Александър I“ с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема – 20 (двадесет) паркоместа.

14.12.2022