Във връзка със строителни дейности в централната градска част се затваря участък от „6-ти септември“, ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Хан Крум“

От 29.10.2023 г. до 10.11.2023 г. (включително) се въвеждат следните промени в организацията на движение:

  • Забранява се влизането на ППС по ул. „6-ти септември“ между ул. „Ген. Паренсов“ и ул. „Граф Игнатиев“;
  • Забранява се влизането, престоят и паркирането на ППС по: ул. „Стефан Караджа“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ и ул. „6-ти септември“ между ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Хан Крум“ с изключение на тези, притежаващи стикер за локално платено паркиране в подзона 3 и подзона 4.

 

28.10.2023