Въвежда се временна организация на движение във връзка с изграждане на канализация в кв. “Драгалевци“

На 7 март започва изграждането на канализационна мрежа на столичния кв. „Драгалевци", район „Витоша“. Във връзка със стартирането на строително-монтажните работи се въвежда временна организация на движението.

При първия етап се затваря за движение на автомобили участък от бул. „Черни връх“ в посока от кръговото кръстовище на "Софийски околовръстен път" към кв. „Драгалевци“ с изключение достъпа до паркинга на магазин „Фантастико“.

Отворена за еднопосочно движение остава една лента в посока от кв. „Драгалевци“ към "Околовръстен път", по която ще преминават автобусите на градски транспорт и леките автомобили (живущи и търговски обекти). Не се допуска движение на тежкотоварни автомобили и транзитен трафик, за които е предвиден обходен маршрут.

Обходни маршрути за движение са:

  • в посока "Околовръстен път" – кв. “Драгалевци“: по ул. „Константин Помянов“ до ул. „Папрат“;
  • в посока кв. „Драгалевци“ – "Околовръстен път": по ул. „Нарцис“, ул. „Лешникова гора“, ул. „Цветарска“, ул. „Ламар“ и по ул. „Къпинка“.

При втория етап се затваря участък от бул. „Черни връх“ след кръстовището с ул. „Акад. Петър Динеков“ до ул. „Ламар“.

Предвидени са еднопосочни обходни маршрути за движение, както следва:

► в посока кв. „Драгалевци“ – "Околовръстен път":

  • за леки автомобили от ул. „Нарцис“ по ул. „Лешникова гора“, ул. „Цветарска“, ул. „Ламар“ и ул. „Къпинка“ и "Околовръстен път";
  • за автобусното и тежкотоварното движение от ул. „Нарцис“ по ул. „Лешникова гора“, ул. „Цветарска“, ул. „Ламар“ до кръстовището на ул. „Къпинка“ и ул. „Акад Петър Динеков“, по ул. „Акад. Петър Динеков“, бул. „Черни връх“ и "Околовъстен път";

► в посока "Околовръстен път" – кв. „Драгалевци“:

  • движението се извършва по ул. „Константин Помянов“ до ул. „Папрат“.

Проектът за изграждане на канализация в кв. “Драгалевци“ е част от проект "Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община" по Оперативна програма „Околна среда“. Проектът предвижда изграждане на разделна канализационна мрежа битова канализационна мрежа и дъждовна канализационна мрежа.

Схеми:  етап 1 и етап 2

02.03.2023