Временно се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Кокалянсkи рид“


От 12:00 часа до 18:00 часа на 29.12.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум 5 минути на час за заснемане на кадър, по веднъж на час (максимум 6 пъти за периода) на ул. „Кокалянсkи рид“, с. Кокаляне, в участъка между м. „Буката“ и базата на сдружение „Конна терапия“.

Заеманият участък за контролиране на движението на пътните превозни средства по ул. „Кокалянски рид“ е с дължина 200 (двеста) метра – 100 (сто) метра в двете посоки на движение на МПС, от мястото на каскадата.

22.12.2022