Васил Терзиев се срещна с представители на водещи асоциации от дигиталния сектор и обсъди с тях структурата, функциите и задачите на Дигиталния борд

В срещата участваха представители на Баском, Байт, АИБЕСТ, BESCO, ИКТ клъстер, както и заместник-кметовете по направление „Дигитализация“ Иван Гойчев и направление „Финанси“ Иван Василев.    
По време на разговорите Васил Терзиев ги запозна с предизвикателствата, които стоят пред неговия екип, недоброто ниво на дигитализация в общината, което е установил, както и  нуждата от привличане на експертна помощ. Кметът посочи и целите, които си поставя – да направи услугите за гражданите и бизнеса по-удобни и да подобри комуникацията и капацитета на работата на администрацията.

“Изключително много разчитам на хората от индустрията. Една от целите, които имат зам.-кметът по дигитализация Иван Гойчев и зам.-кметът по правните въпроси Никола Лютов, е да включим максимално широк кръг от професионалисти в процеса и с тази енергия и капацитет, които има извън институцията, да придвижим по-бързо решаването на задачите, което ще е в полза на столичани” – каза той.

Кметът Терзиев каза още, че най-големият фокус е как да направим услугите удобни за гражданите. В момента всички услуги са разпилени на различни места и затрудняват хората. Когато бъдат достъпни през едно мобилно приложение, ще се улесни взаимодействието с общината и ще има по-голяма прозрачност за администрацията. “Искам мобилното приложение да бъде надградено с всички услуги, които софиянци масово ползват. Това включва сигнали, жалби, проблеми в районите, услуги като плащане на данъци, изваждане на удостоверения и други документи” – сподели кметът.Сред услугите за бизнеса, по които работи общината, е електронното разрешително за строеж. Чрез Програмата „Пясъчник“ общината ще подкрепя реализирането на иновативни пилотни проекти и ще бъде първи клиент на стартиращи компании.

Третата цел, която екипът на Васил Терзиев си поставя, е дигитализацията на градската среда – картиране на общинската собственост, създаване на регистър и политики за използване на градски данни, единна платформа за достъп до градски данни, дигитален двойник на града и календар на ремонтните дейности. Всички тези данни ще помогнат на общината и на отделните комунални дружества да синхронизират капиталовите си програми.  Гражданите ще имат възможността да научат какви нови сгради ще се строят в техните райони още преди да е излязло разрешението за строеж. Така на практика хората ще могат да участват в обсъжданията за развитието на кварталите. Кметът на София Васил Терзиев вече е разпоредил районните  администрации да изпращат мотивирани предложения за строеж на всяка една бъдеща сграда и те ще се отразяват в системата. За да работи по-ефективно администрацията, се предвижда създаването на нов мейл сървър за споделена работа в онлайн пространство, осъвременяване на финансови и деловодни системи, допълнителна киберзащита на районите и дигитализация на документите.

Това е втората среща между представителите на дигиталния сектор с екипа на кмета. Представителите на бизнеса благодариха за поканата и споделиха, че в предишния мандат е бил създаден Дигитален борд, но на практика той не е функционирал и изразиха готовност да подкрепят усилията на общината.

22.03.2024