Център за социална рехабилитация и интеграция (с приоритет възрастни и деца с нисък ръст)

 

Адрес: ул. "Св. Св. Кирил и Методи" № 78
Ръководител: инж. Светослав Чернев
Телефони: 02 988 42 41 (ръководител); 0897 06 46  46 (специалисти)
e-mail: help@lpbulgaria.org
сайт: www.lpbulgaria.org

03.05.2023