Съобщение във връзка с постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК Тенис клуб – ПФК ЦСКА – София, "Борисова градина“, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи

 

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи

30.05.2023