Столична община (СО) обявява Заповед № СОА23-РД40-124/01.09.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-112/28.07.2023 г. и Заповед № СОА23-РД40-142/12.09.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-113/28.07.2023 г. за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Гробищен парк с. Лозен", р-н "Панчарево" – поетапно"

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община (СО) обявява Заповед № СОА23-РД40-124/01.09.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед на кмета на СО № СОА23-РД40-112/28.07.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот (ПИ), издадена на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и Заповед № СОА23-РД40-142/12.09.2023 г. на кмета на СО за изменение на Заповед № СОА23-РД40-113/28.07.2023 г. за отчуждаване на ПИ, издадена на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: "Гробищен парк с. Лозен", район "Панчарево" – поетапно".

 

14.09.2023