Столичната община обнови дворното пространство към къщата на ул. “Париж“ № 1, която е недвижима културна ценност

Столичната община обнови изцяло дворното пространство към къщата на ул. ул. “Париж“ № 1, която реставрира преди няколко години. Къщата е дело на арх. Никола Лазаров и е обявена за недвижима културна ценност от местно значение.
Сградата е построена през 1921 г. в бароков стил, дело е на арх. Никола Лазаров – един от най-знаменитите строители на следосвобожденска България. Къщата е била жилище и приемна на индустриалеца Киро Стефанов.
Столичната община, като собственик на сградата, я реставрира преди няколко години, като запази всички оригинални елементи на интериора и екстериора. Богатата стенописна украса и декоративни гипсови елементи във всички помещения са възстановени в оригиналния им вид. Сградата се използва за работни срещи и провеждане на събития.

През 2022 г. Столичната община изгради нова ограда, която повтаря във всеки детайл съществуващата. В арковидните ниши на оградата е изпълнена стенописна украса чрез техниката „сграфито“ от студенти от Националната художествена академия. Автори на проекта под ръководството на доц. д-р Любомил Драганов, катедра „Стенопис“, са студентите Йоана Миленкова, Диана Симеонова, Дарина Тафраджийска, Кристиян Рафаилов, Виктория Бакърджиева, Габриела Петрова, Михаела Матекова, Лидия Мариянова, Ваня Славчева, Христо Христов, Гергана Йонова, Елица Стоянова, Мария Венкова, Денис Георгиев, Анастасия Максакова.

Тази година е извършено възстановяване и обновяване на дворното пространство, като са запазени всички оригинални елементи и дървета, засадени са нови цветя и храсти. В обновяването активно участваха направленията към главен секретар на Столичната община Венера Милова и “Зелена система, екология и земеползване“ – зам.-кмета Десислава Билева.

С решение на кмета на София Йорданка Фандъкова дворът на сградата е отворен за почивка на всички граждани. С цел опазване на културното наследство дворът ще бъде отворен всеки работен ден между 9:00 и 17:30 ч.

Фотограф: Аделина Ангелова