Напредва работата по Зеления коридор на здравето в район „Надежда“

Влязоха в сила издадените от главния архитект на Столична община арх. Здравко Здравков разрешения за строеж за осъществяването на Зеления коридор на здравето в район „Надежда“. Проектът се изпълнява в рамките на Проект „URBiNAT“ - „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“ и е финансиран изцяло по схема „Демонстриране на иновативни природосъобразни решения в градовете“ на  Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. София е водещ град в проекта заедно с Порто (Португалия) и Нант (Франция), като в консорциума участват още градовете Брюксел (Белгия), Хойе Тааструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения), както и научни и неправителствени организации от Португалия, Франция, Италия, Белгия, Словения, Дания, Швеция, Испания и Германия.

Проектът, който се изпълнява с активното участие на гражданите от район „Надежда“, включва пешеходен маршрут с дължина 2 590 м, свързващ парк „Надежда“ със Северния парк. В различните територии, през които преминава коридора, са предвидени следните обекти: зелен амфитеатър, детски площадки, площадка за фитнес, спортни игрища, места за културни и социални мероприятия, социални контакти, почивка и др.

03.07.2023