МБАЛ „Княгиня Клементина”– София ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на обект, състоящ се от две помещения, на първи етаж на сградата – за извършване на изследвания с ЯМР

 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

„КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” – СОФИЯ ЕАД

на основание чл. 27 във връзка с чл. 22 от Наредба за общинските лечебни заведения и Решение № 315  от 27.04.2023 г. на Столичен общински съвет, МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД

 

ОБЯВЯВА
 

​​Конкурс за отдаване под наем на обект с обща застроена площ 96.94 м2, състоящ се от две помещения, всяко по 48.47 м2, находящ се в сградата на МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД, гр. София, бул. „Н. Г. Столетов” № 67-А.

Обектът се отдава за срок от 10 (десет) години.

I. Описание на обекта на конкурса: Обект с обща застроена площ 96.94 m2, състоящ се от две помещения, всяко по 48,47 m2, находящ се в сградата на МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД, бул. „Н. Г. Столетов” № 67-А, на първи етаж, част от хирургичен блок, предназначен за извършване на медицинска дейност – изследвания с Ядреномагнитен резонанс.

II. Началната минимална месечна наемна цена1 000 (хиляда) лева без ДДС.

III. Срокът на наемното правоотношение е 10 (десет) години.

​​​​​​​IV. Конкурсната документация се предоставя в деловодството, на първи етаж (до главния вход на сградата) на МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД, находяща се в гр. София, бул. „Генерал Н. Г. Столетов” № 67-А, след заплащане на цената в стая "Каса", всеки работен ден до 16:00 часа.

​​​​​​​V. Цената на един комплект Конкурсна документация е 120 (сто и двадесет) лева.

VI. Оглед на помещенията може да се извършва всеки работен ден от 09:00 ч. до 15:00 ч. до 08.06.2023 г., след представен документ за закупена документация.
Достъпът се осигурява от техническо лице – Сашка Ценкова, телефон за контакт: 0879594254.

VII. Депозит за участие в конкурса300 (триста) лева с включено ДДС.
​​​​​​​Депозитът се внася в срок до 08.06.2023 г., от 09:00 ч. до 16:00 ч., в брой в касата на МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД или чрез банков превод.

VIII. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 16:30 ч. на 08.06.2023 г., в стая "Канцелария" на МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД.

Адрес на обекта: МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД, гр. София, бул. „Генерал Н. Г. Столетов” № 67-А.

Банкова сметка на МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД за внасяне на депозит:

Банка: Общинска банка АД, бул. "Кн. Мария-Луиза"  № 88
​​​​​​​IBAN: BG 11 SOMB 91301027523002
​​​​​​​BIC: SOMBBGSF

VIII. Документи за участие в конкурса се подават най-късно до 16:30 ч. на 08.06.2023 г., в стая "Канцелария" на МБАЛ „Княгиня Клементина” – София ЕАД.

Дата за провеждане на конкурса: 09.06.2023 г., с начален час 13:30 часа.
Дата за провеждане на повторен конкурс п​​​​​​ри липса на участници: 10.07.2023 г., от 13:30 часа.

 За допълнителна информация: тел. 02926 82 35.

 

23.05.2023