Дневен център за деца и/или младежи с увреждания (с приоритет спортна насоченост)

 

Адрес: район "Сердика", ул. "Мара Бунева" 45
Директор: Слав Петков
Тел. на директора: 0888 54 48 64

03.05.2023