Въвежда се забрана за престой и паркиране във връзка със заснемане на филм

Във връзка със заснемането на филмовата продукция се въвежда забрана за престой и паркиране.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

От 08:00 до 22:00 часа на 27.01.2023 г. на ул. „Екзарх Йосиф“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Сердика“ – 8 (осем) паркоместа.

От 08:00 до 15:00 часа на 28.01.2023 г.:
- на ул. „Кн. Александър I“ между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“ – 8 (осем) паркоместа;
- на ул. „Московска“ между ул. „Георги Бенковски“ и бариерата на Британското посолство – 8 (осем) паркоместа.

От 08:00 до 19:00 часа на 28.01.2023 г. на ул. „Цар Симеон“ между бул. „Кн. Мария-Луиза“ и ул. „Веслец“ – 8 (осем) паркоместа.

От 15:00 до 21:00 часа на 28.01.2023 г. на ул. „Ген. Гурко“ между ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „6-ти септември“ – 6 (шест) паркоместа.

От 08:00 до 20:00 часа на 29.01.2023 г. на ул. „Аксаков“ между ул. „Цар Шишман“ и ул. „Добруджа“ – 6 (шест) паркоместа.

От 15:00 до 20:00 часа на 29.01.2023 г. на пл. „Народно събрание“ – 2 (две) паркоместа.

От 12:00 до 22:00 часа на 31.01.2023 г. на ул. „Чайка“ между бул. „Ломско шосе“ и ул. "Майор Димитър Думбалаков“ – 6 (шест) паркоместа.

От 15:00 до 22:00 часа на 31.01.2023 г. на ул. „Елемаг“ между ул. „Незабравка“ и ул. „Русаля“ – 8 (осем) паркоместа.

От 08:00 до 18:00 часа на 01.02.2023 г.:
- на ул. „Георг Вашингтон“ между ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Цар Симеон“ – 6 (шест) паркоместа;
- на ул. „Цар Симеон“ между ул. „Георг Вашингтон“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“ – 4 (четири) паркоместа.

От 08:00 до 22:00 часа на 01.02.2023 г. на бул. „Янко Сакъзов“ между № 13 и № 15 – 8 (осем) паркоместа.

От 08:00 до 22:00 часа на 02.02.2023 г. на ул. „Свищов“ между бул. „Сливница“ и ул. „Враня“ – 8 (осем) паркоместа.

25.01.2023