Временно се забранява престоят на автомобили на ул. „Триадица“

Забранява се престоят и паркиране на пътни превозни средства на 27 януари 2023 г. на ул. „Триадица“ по повод снимки за рекламен клип.

24.01.2023