Район „Изгрев” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, на територията на СО – район „Изгрев”, представляващ терен за поставяне на преместваем обект”

15.02.2024

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем обект, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в 53. ОУ „Николай Хрелков“ на територията на район „Овча купел“

12.02.2024

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

09.02.2024

"Егида – София" ЕАД открива конкурс за отдаване под наем на търговски обекти, собственост на „Егида – София” ЕАД

09.02.2024

„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обект – павилион № 32, находящ се на пазар „Ситняково“

05.02.2024

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

25.01.2024

„ДКЦ XXII – София” продължава до 13:00 ч. на 08.02.2024 г. срока за подаване на оферти за участие в обявения конкурс за отдаване под наем за срок от 3 г. на имот, частна общинска собственост, представляващ Имот 2: Помещение „Персонал“ (Кабинет № 4), намиращо се в сградата на „ДКЦ XXII – София” ЕООД, с предназначение: лекарски кабинет за диетолог-психолог

24.01.2024

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на необорудвано, самостоятелно обособено помещение с площ от 100 (сто) кв. м, на приземен етаж със самостоятелен вход и прилежащ терен от 25 (двадесет и пет) кв. м пред входа, с предназначение за кафе-клуб за целогодишно ползване, находящи се в гр. София, р-н „Възраждане”

24.01.2024

"Метрополитен" ЕАД обявява спиране на процедурата по конкурс за отдаване под наем на обекти, публикуван на 05.01.2024 г.

19.01.2024

„Лозана” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

17.01.2024