Район "Триадица" обявява удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение – публична общинска собственост, находящо се гр. София, ул. „Нишава“, бл. 116 и състоящо се от занималня, гардеробно, коридор и сервизни помещения и застроена площ от 60 кв. м.

06.03.2024

"Медицински център ХХХІ" ЕООД обявява търг за отдаване под наем на обекти в сградата на "МЦ ХXХІ" ЕООД

06.03.2024

„Пазари-Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, складове), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“, „Бъкстон“ и „Вихрен“

29.02.2024

„Пазари-Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се в район „Студентски“

29.02.2024

„Пазари-Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Симеоново” и „Сребърна”

29.02.2024

"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти от Първа, Втора и Трета линия

26.02.2024

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения

22.02.2024

Район „Витоша“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен с площ от 85,00 кв. м, находящ се в кв. "Драгалевци", ул. „Папрат“ и ул. „Карнобатски проход“, за разполагане на преместваем обект (павилион) по индивидуален проект, с конкурсно условие: за клуб

21.02.2024

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имот в Аквапарк „Комплекс „Възраждане“

16.02.2024

Район „Изгрев” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, на територията на СО – район „Изгрев”, представляващ терен за поставяне на преместваем обект”

15.02.2024