„Пазари Юг” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 3 години, на обекти, собственост на Дружеството – kонкурс 1 – ГО/2023 г.

24.04.2023

Съобщение относно публично оповестен конкурс № 6-СО-2023

20.04.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване пoд наем на сгради/помещения

19.04.2023

Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем на територията на „Зоологическа градина – София“, в ПИ с идентификатор 68134.903.1170, кв. 1, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“, за поставяне на мобилни съоръжения с условие: за продажба на захарен памук, печатни издания и дребни пакетирани стоки

18.04.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството

12.04.2023

Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот в с.  Мрамор, ул. „Васил Левски“  № 19, етаж 1, за пощенски услуги

11.04.2023

Район „Лозенец“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми самостоятелни търговски и мобилни съоръжения (за продажба на кафе, закуски, ядки и сладолед) на територията на „Зоологическа градина – София“, м. „Зоопарк“, район „Лозенец“

10.04.2023

Район "Връбница" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот (една стая и обслужващо помещение) в ж.к. „Връбница-2“, бл. 635, за стопанска дейност

10.04.2023

Район "Панчарево" удължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за участие в конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет

06.04.2023

118. СУ “Акад. Людмил Стоянов”, район “Младост”, обявява процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене за срок от 5 (пет) години

05.04.2023