Столична община обявява публичен търг с явно наддаване № 1-СО-2024 г. за продажба на общинско имущество – отпадъци образувани в резултат от дейности по третиране на битови отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците

17.04.2024

Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот – публична общинска собственост, представляващ спортен терен – открит обект за спортни дейности, находящ се в кв. „Требич”

16.04.2024

„Лозана” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

15.04.2024

МБАЛ „Княгиня Клементина – София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, находящ се на първи етаж в блок 5 , заедно със складово помещение в приземен етаж, находящ се в сградата на МБАЛ „Княгиня Клементина – София“ ЕАД

11.04.2024

МБАЛ „Княгиня Клементина – София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот „стара хемодиализа“, находящ се в сградата на МБАЛ „Княгиня Клементина – София” ЕАД, част от хирургичен блок, предназначен за извършване на медицинска дейност – изследвания с Ядреномагнитен резонанс

11.04.2024

МБАЛ „Княгиня Клементина – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет за извършване на стоматологична дейност, находящ се на партерен етаж в сградата на МБАЛ „Княгиня Клементина – София" ЕАД

11.04.2024

МБАЛ „Княгиня Клементина – София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обособени части от недвижим имот към „Център за образно-медицинска диагностика с високотехнологичен скенер”

11.04.2024

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

01.04.2024

Район „Средец“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. София, Столична община – район „Средец“, парк „Княз-Борисова градина“

29.03.2024

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – апартаменти и гаражи

29.03.2024