„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти

20.05.2024

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – апартаменти и гаражи

11.05.2024

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

10.05.2024

„Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение за извършване на административни дейности с площ от 30 кв. м, находящо се в двора на „Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД, гр. София, ул. ”Шейново” № 19

10.05.2024

“Диагностично-консултативен център ХVІІІ – София” ЕООД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение за оптика/магазин

10.05.2024

“Диагностично-консултативен център ХVІІІ – София" ЕООД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение за кафе-клуб

10.05.2024

"Диагностично-консултативен център ХVІІІ – София” ЕООД обявява таен търг за отдаване под наем на помещение за микробиологична лаборатория

10.05.2024

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД СОФИЯ обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

29.04.2024

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на магазини, представляващи самостоятелни обекти в сграда, находяща се в гр. София, р-н „Студентски“, ул. „Димитър Страшимиров“ № 20

26.04.2024

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – терен с площ от 20,00 (двадесет) кв. м, собственост на „Спортна София – 2000” ЕАД, за разполагане на преместваем обект – тип каравана: за храни и напитки

25.04.2024