Район "Надежда" удължава срока за приемане на конкурсни документи за обявения публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот – публична общинска собственост, представляващ спортен терен – открит обект за спортни дейности, находящ се в кв. „Требич”

18.12.2023

— 10 Items per Page
Showing 21 - 21 of 21 results.