„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на офиси, помещения и павилиони

17.02.2023

„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството

15.02.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

15.02.2023

Район "Оборище" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на самостоятелен обект – магазин № 7, със склад и санитарен възел, находящ се в пешеходен подлез на бул. „Княз Ал. Дондуков – Корсаков” (между ЦУМ, хотел „Шератон“ и метростанция „Сердика“

10.02.2023

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване пoд наем на павилиони, модулни клетки, помещения и др.

10.02.2023

Район „Люлин” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени, публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект

09.02.2023

„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети и помещения

09.02.2023

Район "Триадица" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Стрелбище“, ул. „Костенски водопад“ № 25, представляващ едноетажна сграда, със специфично конкурсно предназначение: за художествена галерия

06.02.2023

Район "Надежда" открива процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот (терен), публична общинска собственост, за разполагане на премествами обекти

01.02.2023

„ДКЦ XXIV – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващи еднопространствени помещения​​​​​​​ за книжарница, санитарен магазин и др.

01.02.2023