ГОДИШЕН РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ ЗА 2022 ГОДИНА
 

С Решение № 724 от 28.10.2021 г.  на Столичния общински съвет е определен дължимият от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. в размер на 300 (триста) лева.

Съобщението е публикувано на 07.12.2021 г. 

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ


Съобщение на Столична община във връзка с таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

Считано от 07.04.2020 год. таксата за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници няма да се плаща на касата на дирекция „Транспорт“. Същата (такса) ще се заплаща само по сметките на „Общински приходи“ по райони.

Начините за плащане са:

  • онлайн https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf
  • банков превод (сметките, по които се плаща данък „таксиметров превоз“)
  • посредници (e-pay)
  • каса в съответния отдел „Общински приходи“ по райони.

Препоръчваме плащането да се осъществява онлайн.

Горното е в продължение на електронизирането на заявяване на административни услуги за таксиметров превоз чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция "Електронно управление": https://edelivery.egov.bg/Account/Register или чрез рубрика „Подаване на електронно подписани документи“  https://svc.sofia.bg/, с която даваме възможност за електронно подаване на заявленията.


I. Разрешения за таксиметров превоз

II. Регистрация за извършване на таксиметров превоз

ЦЕНИ ЗА КМ ПРОБЕГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


На основание чл. 24а, ал. 11 и ал. 12 от Закона за автомобилните превози с Решение № 804 от 25.11.2021 г. на Столичния общински съвет са определени следните минимални и максимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

Минимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

  • дневна тарифа – 1,05 лв./км;
  • нощна тарифа – 1,21 лв./км.
     

Максимални цени за таксиметров превоз (в сила от 01.01.2022 г.):

  • дневна тарифа – 1,78 лв./км;
  • нощна тарифа – 2,19 лв./км.
ПУБЛИЧЕН ЕДИНЕН ТАКСИМЕТРОВ РЕГИСТЪР
 

На основание чл. 12, ал. 4 от Закона за автомобилните превози Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води публичен единен таксиметров регистър, в който се вписват удостоверенията за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз на пътници.

Към регистъра

 

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ


Заповед № СОА22-РД60-170/29.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 9757 МА, Шевролет Авео, издадено на „ТАКСИ ЕКСПРЕС-ВАЛЕНТИН СПАСОВ“ ЕТ, считано от 23.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-169/29.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 2902 МН, Киа Мажентис, издадено на „ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 23.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-168/27.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 1642 СХ, Тойота Приус, издадено на „ГРИЙН ТАКСИ“ ЕООД, считано от 21.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-167/22.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 3977 РВ, Шевролет Авео, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 15.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-166/22.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 8290 СВ, Фолксваген Голф, издадено на „ТАКСИМИ СОФИЯ“ ЕООД, и таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 0492 РТ, Фолксваген Голф, издадено на „ТАКСИМИ СОФИЯ“ ЕООД, считано от 16.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-165/22.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 7819 МК Хюндай И30, издадено на „ТАКСИМИ СОФИЯ“ ЕООД, считано от 14.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-164/22.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 8373 АС, Киа Сеед, издадено на „МИЛАНО 2016“ ЕООД, считано от 14.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-163/22.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 2049 МТ, Опел Вектра, издадено на „ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС“ АД, считано от 14.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-162/22.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 2592 КН, Шкода Октавия, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 15.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-161/22.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 8002 МА, Киа Мажентис, издадено на „ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 14.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-160/20.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 3208 ТЕ, Сеат Алтеа, издадено на „ЗАЕДНО В ЕВРОПА-ОК ТАКСИ“ ЕООД, считано от 12.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-159/14.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 2934 КМ, Хюндай Соната, издадено на „ОЖ ЕКСПРЕСТРАНС“ ЕООД, считано от 09.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-158/13.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 6718 СХ, Хюндай И20, издадено "ЗА ЕДНО ЕВРО" ООД, считано от 08.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-157/13.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 6278 РК, Шевролет Авео, издадено на "Таксими София" ЕООД, считано от 08.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-156/12.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 8336 КМ, Киа Сеед, издадено на "ЙЕЛОУ 333" АД, считано от 05.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-155/09.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 1328 ТА, Опел Комбо, издадено на "РАДИО СВ ТАКСИ" ООД, считано от 01.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-154/09.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 6495 ВК, Киа Сеед, издадено на „ИЕЛОУ 333“ АД, считано от 01.09.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-153/02.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 9563 НВ, Хюндай Акцент, издадено на „ПАНДА ТАКСИ“ ООД, считано от 25.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-152/01.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 7722 СМ, Крайслер 300, издадено на „Таксими София“ ЕООД, считано от 24.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-151/01.09.2022 г. за прекратяване на разрешения за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 3736 РС, Хюндай Елантра, и на лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 6806 АС, Дачия Логан, издадени на „Таксими София“ ЕООД, считано от 29.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-150/01.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 6313 НА, Хюндай Акцент, издадено на „За едно евро“ ООД, считано от 29.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-149/01.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 7862 МВ, Киа Мажентис, издадено на „Йелоу 333“, считано от 29.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-148/01.09.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 9184 СС, Киа Сиид, издадено на „Мегатакси 2000“ ЕООД, считано от 29.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-147/25.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 9177 СС, Киа Сеед, издадено на „Мегатакси 2000“ ЕООД, считано от 22.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-146/23.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 2286 НМ, Киа Мажентис, издадено на „Йелоу 333“ АД, считано от 12.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-145/23.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 7643 РМ, Фиат Кубо, издадено на „Такси Ми София“ ЕООД, считано от 15.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-144/23.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 1634 КХ, Дачия Логан, издадено на „ТАКСИ-С-ЕКСПРЕС“ АД, считано от 17.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-143/16.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 1745 ММ, Дачия Логан, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 09.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-142/12.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 7886 МВ, Киа Мажентис, издадено на „ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 05.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-141/12.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 4410 СК, Фолксваген Голф, издадено на „ЗАЕДНО В ЕВРОПА-ОК ТАКСИ“ ЕООД, считано от 04.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-140/12.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 4181 ТМ, Шевролет Круз, издадено на „ЗАЕДНО В ЕВРОПА-ОК ТАКСИ“ ЕООД, считано от 04.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-139/12.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 8152 АС, Киа Сеед, издадено на „ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 04.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-138/04.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 3432 АР, Киа Сеед, издадено на „ЙЕЛОУ 333“ АД, считано от 02.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-137/04.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 9353 КС, Опел Зафира, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 02.08.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-136/01.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 7502 СВ, Киа Сеед, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 27.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-135/01.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СВ 3670 МК, Шевролет Авео, издадено на „РАДИО СВ ТАКСИ“ ООД, считано от 27.07.2022 г.

Заповед № СОА22-РД60-134/01.08.2022 г. за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници с лек таксиметров автомобил с регистрационен номер № СА 2463 ТА, Фиат Кубо, издадено на „ТАКСИМИ СОФИЯ“ ЕООД, считано от 27.07.2022 г.

 

ПРЕВОЗВАЧИ С ПОВЕЧЕ ОТ 100 АВТОМОБИЛА
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕВОЗВАЧА ТЕЛЕФОНИ ЗА ПОРЪЧКА
СТАЦИОНАРЕН МОБИЛЕН
О'КЕЙ СУПЕРТРАНС АД 029732121 18294
РАДИО СВ ТАКСИ ООД 0291263 1263
ЙЕЛОУ 333 АД 0291119 1219
ЗА ЕДНО ЕВРО ООД 0280700 180700
ТАКСИ С ЕКСПРЕС АД 0291280 1280
ОН-СИТИТРАНС ЕООД    
ОТ-СИТИТРАНС ЕООД    
ПАНДА ТАКСИ ООД 029982121 0890982121;
0879982121;
0889962121
ТАКСИ ЕКСПРЕС – ВАЛЕНТИН СПАСОВ ЕТ 0291280 1280
СУПЕР ПЛЮС ООД 0291263 1263
М ТАКСИ 1050 ООД 0291050 1050