Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение №894 по Протокол №93/23.11.06 г.

Публикувано на: 21.06.2013 г.

Вносители:  Николай Стойнев, общински съветник и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Милена Баракова, e-mail: so.drtd@mail.bg, тел.: 02/9433617

Доклад и проект за решение

Проект за изменение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение №894 по Протокол №93/23.11.06 г.

Публикувано на: 28.05.2013 г.

Вносители:  Николай Стойнев, общински съветник и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

До гласуването на наредбата от СОС предложения се приемат от Милена Баракова, e-mail: so.drtd@mail.bg, тел.: 02/9433617

Доклад и проект за решение

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (приета с Решение № 894 по Протокол 93 от 23.11.2006 г.)

Публикувано на: 28.05.2013 г.

Вносители: Николай Стойнев - общински съветник и Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект за изменения в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Публикувано на: 07.03.2013 г.

Вносител: Георги Кадиев - общински съветник

Доклад, Проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столичната община

Публикувано на: 03.12.2012 г.

Вносители: Вили Лилков и Владимир Кисьов - общински съветници 

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 04.10.2012 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение