Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 29.06.2011 г.

Вносител: Николай Стойнев - общински съветник

Доклад, Проект за решение

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

Публикувано на: 13.06.2011 г.

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столичната община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци

Публикувано на: 29.12.2010 г.

Вносител: Минко Герджиков - заместник-кмет на Столичната община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 29.11.2010 г.

Вносител: Минко Герджиков - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 10.11.2010 г.

Вносител: Иван Сотиров - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 01.10.2010 г.

Вносител: Минко Герджиков, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение