АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Започват годишните обработки срещу насекоми, кърлежи и гризачи на тревните площи

Започват задължителните годишни обработки на тревните площи срещу насекоми, кърлежи и гризачи върху общински зелени площи: паркове, градини и междублокови пространства. Столичната община е създала необходимата организация за извършване на възможно най-ранни дезинсекционни обработки на нейната територията.
Всяка година Столичната регионална здравна инспекция прави предписание към Столична община за задължителните през годината видове обработки, като с оглед качествено и ефективно третиране всеки административен район актуализира общинските площи за обработка.

Предвид метеорологичните условия и ранното затопляне графиците за предстоящите обработките срещу ларви на комари, кърлежи и гризачи са предвидени да започнат по-рано тази година. Предстои и допълнително третиране след няколко месеца, за което гражданите ще бъдат надлежно уведомени.

Екипите са в готовност да стартират дейностите на територията на Столичната община:
- на 20.03.2024 г. – започват обработките по парковете, като се стартира с Южен парк-3 и поетапно ще бъдат обработени всички останали паркове срещу ларви на комари по водоемите;
- на 21.03.2024 г. – започват обработките в районите "Витоша" и "Панчарево", както и в гробищните паркове и транспортни обекти, поетапно ще бъдат обработени всички останали райони срещу ларви на комари по водоемите;
- на 25.03.2024 г. – започват обработките срещу кърлежи на общинските тревни площи – стартира се в районите "Подуяне", "Оборище" и "Средец", както и във всички паркове;
- на 11.04.2024 г. – започват вторите обработки срещу ларви на комари и обработка срещу гризачи;
- на 15.04.2024 г. – започват вторите обработки срещу ларви на комари и обработка срещу гризачи във всички паркове.

Обработките се извършват рано сутрин до 10:00 часа, като графиците за изпълнение са валидни при благоприятни климатични условия и при ниско окосена трева. Косенето на тревата е задължение на Столичната община. При дъжд, мъгла или други неподходящи метеорологични условия третирането ще бъде отложено.
Третираните терени се обозначават предварително с табели за вида обработка – използван препарат, карантинен период, фирма изпълнител и телефон за контакт.

При получени сигнали от граждани за кърлежи, гризачи, бълхи и др. на общински терени към районните администрации ще се маркират рисковите места и тези участъци ще бъдат допълнително третирани.
Общински зелени площи се обработват по възлагане от Столичната община и се контролират от дирекция „Зелена система“ или районните администрации. Специализираният контрол ще се осъществява от експерти на Столичната РЗИ.

Приложено може да видите графиците на обработките срещу различни вредители в районите, парковете и транспортните обекти.

Графици за обработка на паркове и градини
Графици за обработка на райони
Графици за обработка на транспортни зони и гробищаОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СУХИ И ОПАСНИ ДЪРВЕТА С ВЛОШЕНО ФИЗИОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ В "БОРИСОВАТА ГРАДИНА" – ОБЕКТ № V

 

Във връзка с изпълнение на дейности по програмата за съхраняване, възстановяване, обновяване и подновяване на горските насаждения и предприемане на мерки за възобновяване на дървостоите, съобразно изготвената „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на растителността в лесопарковата част от „Княз-Борисовата градина“ – предстои премахване на всички сухи и опасни дървета с влошено физиологично състояние в обект № V (отдели 1, 2, 3, 4 и 5) дърветата са сухи, опасно наклонени, паднали и се намират в обхвата на зоната от 25 метра от алеите с широчина 2 и повече метра.

Дейностите по програмата са предвидени да стартират на 24.07.2023 г. (понеделник), като ще бъдат изпълнявани от ОП „Управление на общински земи и гори“, на основание издадено разрешително от дирекция „Зелена система“ – СО с рег. № СЕК23-ВК66-353/17.07.2023 г. и извършеното маркиране от катедра „Лесоустройство“ на Лесотехнически университет съгласно становище от „Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори“ от 08.06.2023 г.

За предвидените манипулации, ще бъдат поставени информационни табели и ограничителни ленти за спиране на движението, с цел безопасното преминаване на гражданите по алеите в лесопарка. 
 ЗАПОЧВАТ ПЪРВИТЕ ОБРАБОТКИ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ СРЕЩУ КОМАРИ И БЪЛХИ

 

От 9 юли 2023 г. през нощта ще започнат първите обработки на зелени площи срещу комари и бълхи. Обработките стартират от районите Искър, Подуяне и Южен парк. Това съобщиха от дирекция „Зелена система“ на Столичната община.

Дейностите се изпълняват по график, като обработките срещу комари се извършват след 22 часа, а тези срещу бълхи в сутрешните часове до 10.00 часа, при сухо време и благоприятни метеорологични условия.

Работи се при сухо време.

Ще се третират зелени площи – паркове, градини, междублокови пространства, зелени ивици покрай улици и булеварди.

Досега са направени две обработки за ларви на комари през пролетта и в началото на лятото, а през юли дейностите са насочени към възрастни комари и бълхи. Изпълняват се в съответствие с предписанието от Столична Регионална здравна инспекция.

Контролът на дейностите се извършва от дирекция „Зелена система“, районните администрации. Специализираният контрол се осъществява  от експерти на Столичната РЗИ.

Третираните терени се обозначават от изпълнителите предварително с табели за вида обработка – използвания препарат, карантинен период, фирмата изпълнител.

Графици:

ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ

Asset Publisher

Градинка "Баня Лозенец"

Градинката „Баня Лозенец“  носи името си от местната къпалня с минерална вода, разрушена в периода 1975 – 1976 г.
Цялата територия на градината е около 14 дка, от които 2.8 дка са настилки, които са сменени, изградени са поливна система, нови алеи, осветление, детска площадка, засадени са широколистни и иглолистни дървета, поставени са пейки и кошчета за отпадъци, видеонаблюдение. Подменено е и тревното покритие.
Намира се между бул. "Черни връх", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", ул. "Калиакра" и ул. "Ралица".

"Градската градина"

"Градската градина" е най-старата градина на София. През 2012 г. са обновени тревните масиви и зелени площи. Изградена е автоматизирана поливна система и сондажен кладенец. Подменено е изцяло парковото обзавеждане от пейки. Поставени са каскадни конструкции за зацветяване. През 2011 г. е изградена тематична детска площадка в градината.
Намира се до Народния театър „Иван Вазов” и Софийската градска художествена галерия.

"Докторска градина"

Паркът "Докторска градина" получава названието си по името на намиращия се в него "Докторски паметник", изграден в памет на загиналите медицински работници в Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г., повечето от които са работили в мисията на Руския Червен кръст и са паднали в сраженията при Плевен, Пловдив, с. Мечка и на връх Шипка.
Намира се между улиците „Оборище“ и „Шипка“, на гърба на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Парк "Борисова градина"

"Борисовата градина" е най-големият парк в рамките на град София. В началото на "Борисовата градина" се намира езерото Ариана.
Граници: бул."П. Яворов", бул."Драган Цанков", бул."Евлоги Георгиев"

Обща площ: 581043 дка

Северен парк

Идейният проект за Северния парк е изготвен през 1976 г. (инж. В. Кожухаров), а работният и екзекутивните - през 1984 г. (инж. Г. Радославов). Строителството е завършено през 1985 г. Западно от парка е местността "Ливадите". През парка минава река Какач.

Граници: на изток със стадион „Локомотив“, на север със складова и промишлена база, както и с търговския комплекс "Илиянци", а на юг - с жилищните комплекси „Свобода“, „Надежда“ и "Връбница".

Цветните алеи по бул. Евлоги и Христо Георгиеви

Фигурата е изградена от сезонни цвета, като през пролетта се използват лалета и виоли, а през лятото цветята са с по-голяма разлика във височината си, за да се създава плътен растителен обем. Това решение спомага цветната алея да се възприема добре и от бързо движещите се автомобили, непосредствено покрай нея. Характерен за лятното зацветяване на алеята вид е растението - кана. Цветето е използвано активно преди 20 години за зацветяване на София, но в последствие за дълъг период не е използвано. С тази цветна алея, каната бе върната в лятното оформление на града ни.

Цветните алеи са в участъка от Орлов мост до бул. "Фр. Нансен". 

Общата дължина на цветната алея е около 3 км.

Южен парк

В Южния парк се срещат 65 вида птици, 29 от тях защитени, а 2 записани в Червената книга на България. Перловската река пресича парка.В Южния парк има сцена, на която нерядко се изнасят безплатни концерти.

Граници: бул. „Петко Ю. Тодоров“, ул. „Хенрик Ибсен“ и бул. „Гоце Делчев“