Временно краткотрайно преустановяване на водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална Вода „София-Баталова Воденица" - ул."Българска морава" на 05.07.2023 г.

04.07.2023

Конкурсна процедура 33.22-2023 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

27.06.2023

Решение № 511 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на жилищен комплекс в с. Бистрица на територията на Район „Панчарево“ с името „Бистрица терасите 2“

26.06.2023

Решение № 510 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в гр. Нови Искър с името „Малки дол“

23.06.2023

Решение № 509 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица „698“, м. „Карпузица“, Район „Витоша“ с името „Иван Ведър“

23.06.2023

Решение № 508 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в м. „Кръстова вада и Южен парк IV част“, Район „Триадица“ с името „проф. Йосиф Фаденхехт“

23.06.2023

Решение №РД-20-104/06.06.2023 г. на Областния управител на област София за предприемане на спешна мярка от кмета на Столична община за пряко възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Етрополе, София - Елин Пелин, София – Тетевен и София – Сливница

08.06.2023

Решение № 406 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица, намираща се на територията на с.Железница, Район „Панчарево“, от името „Пенов рид“ с името „Пенова могила“

05.06.2023

Решение № 405 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в м. „Подлозище-Горна баня-Разширение“, кв.96, 99 и 100, Район „Овча купел“ с името „Тученица“

05.06.2023

Решение № 404 по Протокол № 77 от 25.05.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в м. „Манилов дол“, кв.5 и 5а, Район „Овча купел“ - Столична община с името „Цветина“

05.06.2023