Решение № 305 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г. на СОС за именуване на улица в район "Триадица" на името на д-р Харалан Попов

28.05.2018

Решение № 261 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г. на СОС за именуване на преустроената музейна сграда на НМ "Боянска църква" в детска градина за две групи

09.05.2018

Списък на кандидатите, които ще бъдат настанени в социални жилища на територията на район "Връбница"

02.05.2018

Заповед № СОА18-РД09-396/26.04.2018 г. на кмета на Столична oбщина за изменение и допълнение на Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017 г. относно предоставяне на функции по ЗУТ, ЗУО, ЗУЗСО и по НИЕТИЗСГСТСО и НПОРИМДЕРДТСО

27.04.2018

Решение № 171 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за наименуване на безименни улици в с. Желява, район „Кремиковци” – Столична община

28.03.2018

Решение № 170 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица, находяща се в с. Войнеговци, СО – район „Нови Искър”, с името „Слънчева”

28.03.2018

Решение № 169 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на район „Витоша”

28.03.2018

Решение № 168 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на район „Витоша”

28.03.2018

Решение № 167 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на безименна улица в СО – Район „Триадица”, м. „Южен парк II част”

28.03.2018

Решение № 166 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на СОС за именуване на улица на територията на Район „Триадица” – СО

28.03.2018