Приключи обновяването на ЦДГ № 152 „Връбница”

18.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 170 „Пчелица”

18.11.2020

Приключи обновяването на 54. СУ „Св. Иван Рилски”

18.11.2020

Приключи обновяването на 15. СУ „Адам Мицкевич”

17.11.2020

Приключи обновяването на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” – сграда 2

17.11.2020

Приключи обновяването на ОДЗ № 90 „Веса Паспалеева” – сграда 1

17.11.2020

Приключи обновяването на 101. СУ „Бачо Киро”

17.11.2020

Приключи обновяването на ДГ № 115 „Осми март"

17.11.2020

Столична община, чрез дирекция „Култура”, ще реализира от 16 ноември до 16 декември 2020 г., включително, сесия на Столична програма „Култура” за кандидатстване с проекти, които ще се осъществят през 2021 г.

17.11.2020

МОН регламентира преминаването към обучение в електронна среда от разстояние

26.10.2020