Решение № 311 по Протокол № 75 от 27.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район „Студентски“ с името „Сашо Костов“

05.05.2023

Решение № 255 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на тунел с името „Люлин“

18.04.2023

Решение № 254 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в гр. София, Район “Витоша” по плана на м. “ж.к. Гърдова глава" с името „Лиляна Барева“

18.04.2023

Решение № 253 по Протокол № 74 от 06.04.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица, находяща се в гр. София, Район „Студентски“, м. „Витоша ВЕЦ - Симеоново“ с името „проф. Иван Венедиков“

18.04.2023

Решение № 202 по Протокол № 72 от 09.03.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в м. „ж.к. Люлин-център“, Район „Люлин“, започваща от осова точка 23 до осова точка 120 и преименуване на ул. „611“ на ул. „Инж. Христо Проданов“

24.03.2023

Решение № 201 по Протокол № 72 от 09.03.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица, находяща се в гр. София, Район „Студентски“, местност „Малинова долина - части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та“ с името „Академик Райна Ангелова Георгиева“

24.03.2023

Столична община съобщава за обявената от „ВИДЕКС АРМС“ ООД актуализирана информация за аварийно планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария, в изпълнение на чл. 116д, ал. 6 от ЗООС

15.03.2023

Решение № 161 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет за допускане поправка на явна техническа грешка в Решение № 30 по Протокол № 68 от 12.01.2023 г. в частта, касаеща преименуването на улица „15-та”, кв. „Градоман”, гр.Банкя

02.03.2023

Решение № 143 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район „Студентски“ с името „Петър Витанов“

02.03.2023

Решение № 142 по Протокол № 71 от 23.02.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица „412“ в Район „Младост” с името „Проф. Петко Венедиков“

02.03.2023