Покана до заинтересованите страни за номиниране на представители за участие в Комитета за подбор на проектни идеи по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите” 2021 – 2027

01.09.2023

Решение на Министерски съвет № 573/25.08.2023 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, от Обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“, в землището на гр. Нови Искър, Столична община

01.09.2023

Ръководството на Столична община кани столичната общественост на 29.08.2023 г. (вторник) на публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2022 г. ​​​​​​​и Проекта за бюджет на Столична община за 2023 г.

21.08.2023

Инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски комплекс, офиси, складове и трафопост" в район "Връбница", с възложители  „Прайм маркет“ ЕООД, „Маркал – Валентина Димитрова“ ЕТ, „Софконсулт“ ЕООД, „Българска енергетика“ АД и „Месокомбинат Балкан“ ЕООД

17.08.2023

Заповед на министъра на МРРБ за разрешение Агенция „Пътна инфраструктура“ да изработи проект за изменение на ПУП-ПП, за обект: "Модернизация на път 1-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км 45+977.45 до км 48+611.93, в землището на с. Мрамор, Столична община, с оглед реализацията на Пътен възел при км 48+460 на АМ „Европа“

09.08.2023

Решение № 776 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за поправка на техническа грешка в Решение № 588 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на СОС при именуване на безименна улица в с. Лозен на територията на Район „Панчарево“ - Столична община

07.08.2023

Решение № 775 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Герман на територията на Район „Панчарево“ - Столична община

07.08.2023

Решение № 774 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с. Бистрица на територията на Район „Панчарево“ - Столична община с името „Калугерово ливаде“

07.08.2023

Решение № 773 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в с. Мърчаево, Район “Витоша” с името „Ирина Чмихова“

07.08.2023

Решение № 772 по Протокол № 81 от 27.07.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на жилищен комплекс на територията на Район “Витоша” с името „Речен парк“

07.08.2023