Back 4. Дом за стари хора (ж.к. "Зона Б-5")


Директор: Анна Ставрева

Адрес: ж.к. „Зона Б-5”, бл. 4
Телефон: 02/829 25 30
 

Капацитет на дома: 85 места
 

Услугата се администрира от: Фондация "Грижа за социално благополучие"
 

Ред за настаняване:
Настаняването се извършва на основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане”.
 

Социални услуги:

  • предоставяне на 24-часова грижа за възрастните хора;
  • осигуряване на оборудвано легло, помещение за хранене;
  • съдействие за получаване на активна медицинска и стоматологична помощ;
  • съдействие за снабдяване с лекарства;
  • диетично хранене по избор;
  • участие в програми за социална интеграция и ресоциализация;
  • осигуряване възможност за самостоятелно организиране на свободното време и контакти със семейството;
  • съдействие за контакти с близки институции.