Back 2. Дом за стари хора (кв. "Горна баня")


Директор: Иван Даков
Адрес: кв. „Горна баня”, ул. „Обзор” № 29
Телефони: 02/957 86 96; 02/957 86 91 (счетоводство)
GSM: 0885 51 13 48
 

Капацитет на дома: 230 места.
 

Ред за настаняване:

Документите за настаняване се подават в дирекция “Социално подпомагане“ – "Красно село". В дома се приемат лица в надпенсионна възраст. Настаняването се извършва на основание чл. 40а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане”.
 

Социални услуги:

  • предоставяне на 24 – часова грижа за възрастните хора;
  • денонощно медицинско обслужване;
  • съдействие за получаване на активна медицинска и стоматологична помощ;
  • съдействие за снабдяване с лекарства;
  • диетично хранене по избор;
  • социално-битови и културни мероприятия;
  • осигуряване възможност за самостоятелно организиране на свободното време и контакти със семейството;
  • физиотерапия и рехабилитация.