СОФИЯ - ФИНАЛИСТ В КОНКУРСА ЗА ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА НА ЕВРОПА ЗА 2023
София е на второ място в надпреварата за носител на титлата през 2023 г. Във финала на 9 септември, София ще се състезава с Талин (Естония), Краков (Полша) и Хелсингбори (Швеция).
 


София е първият град от Югоизточна Европа, който става финалист в престижния конкурс Зелена столица на Европа, организиран ежегодно по инициатива на Европейската комисия. В надпреварата за носител на титлата през 2023 г. взеха участие 16 града, като София бе класирана на финал заедно с Талин (Естония), Краков (Полша) и Хелсингбори (Швеция).

Целта на състезанието е да подкрепи и стимулира местните власти в Европа в усилията им да намалят негативното влияние на градската среда върху здравето на жителите, както и да прилагат високи екологични стандарти в управлението си. Над 75% от населението на Европа живее в градове и това поставя редица предизвикателства пред общините, свързани с чистотата на въздуха, енергийната ефективност, градската мобилност и третирането на отпадъците. 

Кандидатурите на градовете се оценяват от международна експертна група на база на технически параметри и индикатори, свързани с а 12 екологични показателя: • Изменение на климата: смекчаване • Изменение на климата: адаптиране• Устойчива градска мобилност • Устойчиво земеползване • Природа и биоразнообразие • Качество на въздуха • Акустична среда • Отпадъци • Води • Зелен растеж и екоиновации • Енергия • Управление. Оценката се формира от текущия напредък на кандидатите и предложените мерки за подобрение на съответните показатели. Оценката на София я поставя на второ място в класацията на финалистите след Хелсинбори, следвана от Талин и Краков. Обобщена информация за техническата оценка на четирите финалиста можете да прочетете тук.

Финалът на състезанието ще се състои на 9 септември 2021 г. в град Лахти, Финландия – носител на титлата Зелена столица на Европа за тази година. На финала София трябва да направи видео представяне на града и презентация на своите планове за следващите две години. Предложените от Столична Община инициативи, които ще бъдат представени на финала, се обединяват около темите за системата от свързани зелени площи като основен гръбнак на града, чистия транспорт и биоразнообразието. Списък на приетите от Столичен общински съвет мерки и проекти, свързани с кандидатурата можете да намерите тук. Градът победител ще получи парична награда в размер от 600 000 евро, за да подкрепи реализацията на заложените проекти.

На 7 септември 2021 г. в Кино Кабана в София екипът на Зелена София и Столична община кани всички организации и граждани на официално представяне на кандидатурата преди финала във Финландия. Събитието е с вход свободен за всички граждани и експерти, които имат участие и заслуга за успешното класиране на града ни на финала на конкурса и интерес към устойчивото развитие на града ни. Можете да заявите присъствие в събитето на имейл info@sofiagreen.bg. Следете информация за кандидатурата на София за Зелена столица на Европа през 2023 на green.sofia.bg.

 


СОФИЯ Е ЗЕЛЕНА - 47% ОТ ПЛОЩТА НА ГРАДА Е ПОКРИТА ОТ ПАРКОВЕ, ГРАДИНИ И ГОРИКонцепцията за хармонично интегрирани в градската среда зелени системи датира от 1938 г., когато е утвърден планът Мусман за общия градоустройствен план на Столичната Община. Планът предвижда изграждането на зелена система както в историческата централна градска част, така и в обособените нови квартали, и е изцяло в унисон на модерната тогава теория за "градове-градини".

Планът на проф. Мусман, който надминава и най-смелите представи за бъдещето на българската столица не се осъществява заради началото на Втората Световна война. Въпреки това, част от идеите му за специфични зелени площи, които заобикалят плътно и правят връзка между старите и нови части на града се реализират и днес 47% от площта на Столична Община е зелена. От 1300 км2 обща площ, 245.5 km2 са урбанизирани, докато над 500 km2 са земеделски и над 460 km2 горска земя. Въпреки това процентът на гражданите, живеещи на 300 метра от зелените градски зони, все още е доста нисък, което изисква по-голям фокус върху разширяването и свързването на зелената мрежа, особено в гъсто застроените квартали.

Понастоящем София има няколко големи парка, които се явяват „бели дробове“ на града, наред с редица по-малки. В допълнение, през града минават и 23 реки с обща дължина 550 км. Създадени са проекти и са предприети действия, с които да се подобри качеството на тези площи с мерки, включващи засаждане на дървета, цветя, развиване на парковата инфраструктура, осигуряване на съоръжения за отдих и спорт. В тази връзка се разработва нов електронен регистър на озеленените площи на територията на Столична община. В него се събира информация за обектите, видовото разнообразие, растителността, състоянието, наред с дейностите по поддръжка и изразходвания бюджет.

Предложените от Столична Община проекти за развитие на зелените площи, които ще подкрепят кандидатурата на града за Зелена столица, интегрират визията и стремежа на Европейската комисия за повишаване качеството на живот, психическото и физическо здраве на гражданите, намаляване на климатичните промени и активно гражданско участие в планирането и обновяването на градовете. Тези цели, наред с по-добрата пешеходна и велосипедна свързаност и единната мрежа от зелени пространства като основен гръбнак на града, са водещи и в списъка на дейности и проекти, който  съгласуван с главния архитект на Столична община и ОП „Софияплан“ и одобрен от Столичен общински съвет във връзка с кандидатурата: 

 1. Зеленият Ринг на София – проект за отсечката бул. „Тодор Каблешков“ - гара „Пионер“ - бул. Шипченски проход“- ЖП ареал „Христо Смирненски“ и реализация на първи участък от трасето: гара „Пионер“ – бул. „Шипченски проход“;
 2. Речен парк Манастирски ливади Изток – в проектна готовност; предстоят административни процедури по прилагане на ПУП;
 3. Парк „Лозенец“ – нова концепция за реализиране на паркова среда върху частни терени чрез създаване на икономически интерес за собствениците — започната работа по проекта;
 4. Реките на София – проект за вело и пешеходни коридори по деретата на реките Владайска и Перловска;
 5. Пешеходни пасарелки:
 • СОП – Южна дъга, които да осъществят връзка между зелените клинове и жилищните територии от двете страни на пътната връзка. В момента има проектна готовност за 2 бр. с единична стойност от ~1,5 млн. лв.
 • гара Пионер – връзка с Ловен парк и като продължение на Зеления Ринг (част от проекта);
 • Южен парк – над ул. Бяла Черква, връзка с двете части над парка;
 • Топлоцентрала – връзка над бул. България между Южен парк и парка около НДК;
 • Борисова градина – над бул. Драган Цанков, непосредствено след кръгово кръстовище с бул. Алея Яворов в посока бул. Евлоги и Христо Георгиеви (включена в проекта на ПУП);
 • Пътен възел бул. Ал. Малинов и СОП – пешеходни връзки и велоалея до последна станция на метрото;
 1. Озеленяване на училищни дворове и превръщане в споделени паркове в зоните без достъп до публична зеленина – разработване на ПУП/проекти и пилотна реализация на няколко обекта;
 2. Велосипедни връзки на кварталите с центъра – има разработен проект и концепции за трите големи квартала „Младост“, „Дружба“ и „Люлин“.

Очакваните резултати от реализацията на тези проекти биха довели до по-добри климатични условия, понижаване на температурите през лятото, прокарване на въздушни течения от околните планини, намаляване на топлинните острови и подобряване на качеството въздуха. Пълният списък с мерките и проектите за зелена трансформация на София, които ще подкрепят участието на града на финала за Зелена столица на Европа през 2023, можете да откриете ТУК.

На 7 септември 2021 г. в Кино Кабана в София екипът на Зелена София и Столична община кани всички организации и граждани на официално представяне на кандидатурата преди финала във Финландия. Събитието е с вход свободен за всички граждани и експерти, които имат участие и заслуга за успешното класиране на града ни на финала на конкурса и интерес към устойчивото развитие на града ни. Можете да заявите присъствие в събитието на info@sofiagreen.bg. Следете информация за кандидатурата на София за Зелена столица на Европа през 2023 на green.sofia.bg.

 


СОФИЯ Е ЗЕЛЕНА - БЛИЗО 60% ОТ СТОЛИЧАНИТЕ СЕ ПРИДВИЖВАТ ЕКОЛОГИЧНОСофия е най-бързо развиващият се град в България. Динамиката и многообразието на столицата са я превърнали в едно от най-атрактивните места за живот и работа в страната. Непрекъснатият растеж и развитие на града обаче оказват натиск върху транспортната инфраструктура, жизнеспособността и околната среда. Устойчивата мобилност е ключова за всеки голям град и е предпоставка за прехода към „умни градове“.

Основни стратегически мерки на Столична община, свързани с чиста мобилност, са заложени в приетия през 2019 г. План за устойчива градска мобилност. Планът обхваща периода 2019– 2035 г. и предвижда намаляване на дела на личните автомобили в полза на енергийно ефективни начини на придвижване. Централен фокус на документа е и създаването на велосипедна мрежа със съоръжения за пешеходци и по-добра организация на управлението на трафика в София чрез увеличаването на използването на интелигентни транспортни системи. Към момента градът демонстрира по-нисък процент на използване на автомобили (51%) от средния за Европа (66%).  За сметка на това процентът на хора, които ползват обществен транспорт, остава висок (17%). Разпознат от общината е и потенциалът за увеличение на процента от хора, които използват велосипед за придвижване в града, които са едва 1% в момента.
 

Източници: Столична община, Център за градска мобилност.


София има амбициозни планове в посока устойчива мобилност и цели въглеродно неутрален градски транспорт до 2025 г. Като част от тази визия през 2020 г. общината започна подготовка на въвеждането на тестови зелен транспорт при поискване в квартал Манастирски ливади. Проектът, съфинансиран със средства от ЕС, е част от инициативата Urban Innovation Action. Предвидено е закупуването на електробуси, които вместо да карат по предварително определени маршрути, ще създадат електронен маршрут въз основа на заявки на гражданите, направени през мобилно приложение. По този начин при всяко пътуване ще бъде изчисляван най-ефективният маршрут, който да позволи качването на възможно най-много пътници. Проектът цели да създаде „зелени коридори“ с маршрути със слаб трафик и чист въздух, както и иновативен модел за таксуване на пътниците.

Допълнителни проекти, свързани с градската мобилност, които са предвидени в кандидатурата на София за Зелена столица на Европа 2023, включват: Изграждането на нови велосипедни връзки на три от големите квартали (Младост, Дружба и Люлин) с центъра; Интегриране на микро- и споделената мобилност към системата за таксуване на градския транспорт; Създаване на план за поетапно въвеждане на регулирано паркиране на територията на град София.

Положителна е и тенденцията на растеж при използването на алтернативни споделени средства за придвижване. Интересна е ролята на бизнеса, който влиза като ключов играч на терена на зеления устойчив транспорт. Компании в ИТ и телекомуникационния сектор, които се стремят да задържат добрите кадри, предлагат редица решения, свързани с устойчивата мобилност. Като резултат голяма част от служебните автомобили са подновени с хибриди, предлагат се фирмени електрически велосипеди и тротинетки, дават се бонуси на служителите, които идват с колело на работа и т.н.. Допълнително улеснение е и наличието на съблекални и бани в някои съвременни офиси, както и практиката да се предлагат електрически автомобили за лични цели от автопарка на фирмата безплатно през уикенда.

На 7 септември 2021 г. в Кино Кабана в София екипът на Зелена София и Столична община кани всички организации и граждани на официално представяне на кандидатурата преди финала във Финландия. Събитието е с вход свободен за всички граждани и експерти, които имат участие и заслуга за успешното класиране на града ни на финала на конкурса и интерес към устойчивото развитие на града ни. Можете да заявите присъствие в събитието на info@sofiagreen.bg. Следете информация за кандидатурата на София за Зелена столица на Facebook страницата на Зелена София.