Стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
С Наредбата се определят условията и редът за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби ...

Програма "Европа"
Програма "Европа" на Столична община – платформа на граждански инициативи и европейски добри практики ...

Приключили програми и проекти

Назад

Стипендии съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – 2016 г.

Експертната комисия предлага на кмета на Столичната община да предостави закрила на деца с изявени дарби чрез осигуряване на стипендия по чл. 10 и Искане (Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2) от Наредбата – т. 3 с посочените в приложенията мотиви.