Отключване на ИСОДЗ, ПГУ и първи клас до 18.00 ч. на 15.05.2021 г.

12.05.2021

Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование, за периода 05-31.05.2021 г.

03.05.2021

До родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас

16.04.2021

Контакти за връзка при въпроси, свързани с кандидатстването за прием на ученици в I клас

16.04.2021

Отсъствия на децата, записани за задължително предучилищно образование, за периода 12-30.04.2021 г.

13.04.2021

Съобщение до родителите на деца с ТЕЛК

03.04.2021

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища и График на дейностите за учебната 2021/2022 година

29.03.2021

Информация по Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

16.03.2021

Бюджети на общинските образователни институции за 2021 година – по училища и детски градини и дейности

10.03.2021

Заповед № СОА21-РД-09-317/23.02.2021 г. на кмета на Столична община относно утвърдени формули за разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции

10.03.2021