Протокол № 2/18.10.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-187/15.04.2022 г. на кмета на Столична община за подпомагане на общинските детски градини с финансови затруднения

27.10.2022

Протокол от заседание, проведено на 10.10.2022 г. на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-330/03.08.2022 г., изменена със Заповед № СОА22-РД91-369/30.08.2022 г. на кмета на Столична община за отпускане на средства от резерва по формулите за разпределение на средствата по бюджетите в дейност 322 „Неспециализирани училища“ за подпомагане издръжката на басейните

19.10.2022

Протокол № 3/29.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-371/30.08.2022 г. на кмета на Столична община

04.10.2022

Протокол от 21.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-330/03.08.2022 г. на кмета на СО, изменена със Заповед № СОА22-РД91-369/30.08.2022 г.

29.09.2022

Протокол № 1/19.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-367/30.08.2022 г. на кмета на Столична община

23.09.2022

Информация за одобрени и неодобрени ученици от общински училища за отпускане на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката и образованието – заседание на Експертна комисия от 05.07.2022 г.

19.09.2022

Протокол № 2/05.09.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-371/30.08.2022 г. на кмета на Столична община

09.09.2022

В сила от 15.09.2022 г. наименованието на 141. ОУ „Народни будители“ се променя на 141. ОУ „Стоян Омарчевски“

02.08.2022

Протокол № 1/21.07.2022 г. от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА22-РД91-297/12.07.2022 г. на кмета на Столична община

22.07.2022

Предстоящо обявяване на конкурс за длъжност „директор“ на общинска детска градина

31.05.2022