Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за издръжка на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища

25.04.2018

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини

25.04.2018

Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2018 г.

22.03.2018

Информация във връзка с проверки на ДГ № 164 "Зорница", район "Овча купел"

21.12.2017

Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на допълнителни средства за отопление на общински училища и детски градини

24.07.2017

Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за издръжка и ремонти на работещи басейни, стопанисвани от директорите на общинските училища

19.07.2017

Правила за реда и организацията на работа на комисията за предоставяне на средства за финансово подпомагане на малко училище и детска градина през 2017 г.

14.07.2017

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонтни дейности, свързани с подобряване на МТБ в общинските училища на територията на Столична община

14.07.2017

Протокол от заседание на комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти за подобряване на МТБ в общинските училища през 2017 година

06.06.2017

Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2017 г.

13.03.2017