Протокол от 19.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за дофинансиране на отоплението на училищата и детските градини

06.11.2018

Информация за наличната свободна база в общинските училища за учебната 2018/2019 г.

29.10.2018

Протоколи № 4 и № 5 от заседания на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

22.10.2018

Възможности за подпомагане на учебния процес, за популяризирането на науката и стимулиране на любознателността към знанията на учениците чрез ТехноМеджикЛенд в "София Тех Парк"

13.09.2018

Актуализиран график за работа на общинските детски градини през летния период на 2018 г.

20.07.2018

Протоколи от заседания на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

17.07.2018

Становище на дирекция „Образование“ и дирекция „Здравеопазване“ на СО по сигнал от НИККИОС

10.07.2018

График за работа на общинските детски градини през летния период

30.05.2018

Писмо от зам.-кмета на Столична община доц. д-р Т. Чобанов, във връзка с приема на деца с хронични заболявания чрез ИСОДЗ

23.05.2018

Писмо до директорите на столичните училища, относно приема на ученици в първи клас

23.05.2018