Предоставяне на оригинали на необходимите документи за прием на деца в общинските детски градини, подготвителните групи в общинските училища и в първи клас

28.03.2019

Разпределение на средствата по бюджетите на общинските образователни институции през 2019 г.

19.03.2019

Протокол № 6 от 08.11.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

05.12.2018

Протокол от 23.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за подпомагане издръжката на басейните

06.11.2018

Протокол от 19.10.2018 г. от заседание на Комисията за предоставяне на средства за дофинансиране на отоплението на училищата и детските градини

06.11.2018

Информация за наличната свободна база в общинските училища за учебната 2018/2019 г.

29.10.2018

Протоколи № 4 и № 5 от заседания на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

22.10.2018

Възможности за подпомагане на учебния процес, за популяризирането на науката и стимулиране на любознателността към знанията на учениците чрез ТехноМеджикЛенд в "София Тех Парк"

13.09.2018

Актуализиран график за работа на общинските детски градини през летния период на 2018 г.

20.07.2018

Протоколи от заседания на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

17.07.2018