Информация за родителите относно първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата

07.04.2020

ВАЖНО! ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

02.04.2020

Правила за условията и реда за предоставяне на допълнителни средства за подпомагане отоплението на общинските училища и детски градини за 2020 година

30.03.2020

Правила за условията и реда за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища за 2020 година

30.03.2020

Заявления за прием на първокласници се приемат онлайн

19.03.2020

Утвърдени прилежащи райони и график на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година

13.03.2020

Протокол № 2 от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА19-РД91-180/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за дофинансиране на отоплението на детските градини

06.11.2019

Протокол № 2 от заседание на Комисия, назначена със Заповед № СОА19-РД91-179/20.05.2019 г. на кмета на Столична община за дофинансиране на отоплението на училищата

06.11.2019

Протокол № 4 от заседание на 30.10.2019 г. на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

05.11.2019

Протокол № 3 от заседание на Комисията за предоставяне на средства за извършване на ремонти, свързани с подобряване на материално-техническата база на общинските училища

18.10.2019